Ansvarig RIB-båt

 

31 Whales&Videy.jpg

bátur+0.jpg

Hrefna.bátur+3.jpg

Minke+og+RIB+CLOSE.jpg

 

På våran tur blir du inbjuden till ett viktig näringsområde för valarna. Därför är det extra viktigt att vi strävar efter att vara så försiktiga som möjligt för att störa djurlivet så lite som möjligt. Sannolikheten för valarnas framgång är beroende av att de kan äta tillräckligt under sommaren för att ha energi att överleva vintern och för att kunna fortplanta sig och för att honorna ska kunna föda och ge mjölk till deras kalvar (ungar). Om valarna blir oavbrutet störda av båtar, speciellt båtar som inte respekterar uppförandekoder (codes of conduct) kan märkbart minska valarnas möjlighet att äta och gå upp i vikt för kommande vinter. Det är viktigt för oss att vara en del av en valskådnings operation som tar ansvar och är medvetna att valarna kan bli påverkade, både för valarnas skull och din egen upplevelse. Vi är väldigt säkra på att du kommer ha en bättre känsla efter en upplevelse i ett naturområde utan att orsaka någon skada.

Vi följer code of conducts som har utvecklats av IceWhale i samarbete med internationella experter.

I början av turen

Innan båten lämnar hamnen se till att du har din kamera redo lättillgänglig i din väska eller i din ficka om du vill fånga djuren och naturen på bild. Dessa fantastiska stunder kan vara över i ett ögonblick. Det kan därför leda till stress och panik ombord om du börjar leta efter kameran när vi ser valen. Se till att du har tillräckligt med minnesutrymme på din kamera eller telefon, fullt minne varningar är irriterande och frustrerande när du ser en val på nära håll. Vi åker ut i området med en fart på ungefär 20 mph, beroende på förhållandena och vågor ute i viken. När vi har passerat lunnefågel kolonierna (Akurey eller Lundey) åker vi ut direkt till valarnas näringsområde. Det kan ta upp till 15-20 minuter innan vi når det området där vi oftast ser valarna (hotspots). Ha alltid i åtanke att vi besöker valarnas hem, dem är vilda och otämjda och det är alltid upp till dem om de vill bli hittade eller inte. Vi kan endast öka chanserna med en bra söknings insats. Lyckligtvis är chansen att se val ca 96 % i Faxaflói under sommaren.

I valarnas område

När vi når området där valarna befinner sig saktar vi ner farten och sökandet efter valarna startar. Att få hjälp av passagerarna i sökandet efter valarna är avgörande, besättningen kommer också att ha radiokontakt med andra valskådningsbåtar. 

Vi har ingen aning om vart eller när valarna kommer till ytan, vilket vi aldrig kommer att kunna veta i förväg utan specielliserad teknik. Därför är den bästa taktiken att långsamt scanna området 180° till vänster och sedan 180° till höger (eller vice versa) och börja från fronten av båten.

 The spy hopping minke whale is at 9 o'clock and the other whale watching boat is between 5 and 6 o'clock

Vikvalen som spanar in båten (spy hopping) är klockan 9 och den andra valskådning båten är mellan klockan 5 och 6.

Om du ser en val är det viktigt att du informerar de andra passagerarna och besättningen genom att beskriva vad du såg och vilken riktning. Att använda vänster eller höger ute till havs är till ingen nytta men klocksystemet är något som alla kan använda (i alla fall för dem som kan läsa tiden på det gamla sättet).

 

Klockan 12 : Rakt framför båten

Klockan 3: 90° till höger (när du tittar framåt)

Klockan 9: 90° till vänster (när du tittar framåt)

Klockan 6 : Rakt bakom båten

 

Att skilja mellan en val och vågor som är vita kan ibland vara svårt. Därför måste du vara fullt medveten om vad vi letar efter. Vi letar efter:

 

1) En svart rygg som bryter ytan med en ryggfena på toppen

2) Ett sprut av luft som kommer från ytan

3) Plask vid ytan som är uppenbarligen inte rytmisk (till skillnad från brytande vågor)

4) Stjärtfenan kommer vertikalt från ytan


Valar sedda från distans eller i sämre förhållanden

Det är väldigt vanligt att se dessa tecken när valarna är sedda från ett längre avstånd, men det är så varje tur startar. Du kan se tecknen från några kilometers avstånd och vi börjar närma oss valen med en fart på ca 10 mph. När båten är ca 300 m från där valen sågs senast minskar vi farten till 5-6 mph. 

2013-02-16 White-beaked Dolphins 00.jpg

DSC_0073.JPG

DSC_0074.JPG

DSC_0084.JPG

IMG_6958.JPG

IMG_7563.JPG

IMG_7023.JPG

2012-01-20 Humpback Whale 01.jpg

Från ett avstånd verkar ryggen på de flesta valarterna svart men det kan också variera lite beroende på ljusförhållandena. Ha i åtanke att du har ögon som är perfekta för jakt, vilket är precis det vi gör förutom att vi inte dödar djuren, bara njuter. Människor har framåtriktade ögon som är väldigt känsliga för plötsliga rörelser, framförallt på enformiga ytor. Så du är väldigt väl utrustad för att upptäcka valar som kommer upp till ytan. Dock är havet väldigt stort och vi är väldigt små i jämförelse, därför behöver vi söka ytan hela tiden mer eller mindre. Om alla deltar i sökandet har vi mycket större sannolikhet att lyckas. 


Valar som är närmare och med mer spännande beteende

Med tålamod och gemensamt arbete kommer sannolikheten att komma nära valarna ökar markant.

2008-08-01 Humpback Whale 01.jpg

2008-08-06 Humpback Whale 00.jpg

DSC_0595.JPG

IMG_7800.JPG

1_4 Breaching Minke Whale.jpg

1_3 Minke Whale Spy hop.jpg

3 Orca Killer Whales.jpg

1_2 Harbour porpoises_LR.jpg

När en val har hittats och vi kommer närmare

När vi hittar en val är det viktigt att vi saktar av farten, om valen är nära är det bäst att stänga av motorn helt och hållet. Valar har väldigt bra hörsel och dras inte till ljud från båtar. Eftersom det är mindre troligt att dem närmar sig en snabb och högljudd båt är det även mindre sannolikt att dem fortsätter med sitt beteende ostört om båten rör sig snabbt och oförutsägbart. 

Undantag kan vara delfiner, såsom vitnosdelfin och späckhuggare, de kan bli exalterade runt snabba båtar eftersom de dras till vågorna som båten skapar. Dock bör en båt aldrig följa delfiner och uppmuntra detta beteende, delfinerna bör ta initiativet att närma sig båten. Om delfinerna börjar hoppa i vågorna efter båten bör vi hålla en stadig fart och förutsägbara rörelser. Det bör hålla delfinerna intresserade längre samt är det mindre sannolikt att dem blir irriterade eller nervösa. 

Valar är ibland nyfikna och närmar sig båten, speciellt knölvalar, vikvalar och delfiner. Bland bardvalarna är yngre individer oftare mer nyfikna. När delfiner närmar sig båten är det oftast hanar eller större individer som kommer först följt av honorna och yngre individer om allting är säkert. Om vi möter dessa karismatiska djur är det viktigt att vi stänger av motorn direkt. Det ökar chansen att valen undersöker båten under en längre tid. Om delfiner rider på vågorna bör båten självklart hålla en stadig fart, som tidigare nämnt. 

2010-03-14 Humpback Whale 01.jpg

2012-03-17 Humpback Whale 03.jpg

 

Om du har tur du kan lukta valarnas andedräkt om dem andas ut i motvind. Speciellt vikvalen har en stark andedräkt. Lukten är en stark stank av fisk, därför har dem smeknamnet “Stinky-Minke”. Lukten kommer inte direkt från valens mat utan kommer från deras metabolism som förs genom lungorna genom deras blodcirkulation. 

Bardvalar såsom vikval, knölval och sillval som äter nära ytan kan ibland göra utfall ut ur vattnet med deras mun och hals maximalt utsträckt. Om dem äter närmare botten gör dem djupare dyk och kan vara svårare att följa.

När valarna vilar, spanar eller reser runt brukar bardvalar komma till ytan 3-4 gånger i rad för att sedan ta ett djupare dyk. De djupare dyken varar mellan 5-10 minuter men de kan hålla andan upp till 20-25 minuter. Det är omöjligt att förutse vart valarna kommer till ytan. Men det är troligt att de kommer till ytan inom en radie på 200-500 m från där de tog ett dyk. Men kom ihåg, radie, så du måste konstant söka runt hela båten.

En val eller delfin som är upptagen med att leta efter föda kan vara svårare att följa. Deras rörelse kan vara ganska sporadiska eftersom de söker efter bästa matområde. Det är vid dessa tillfällen vi måste vara tålmodiga och långsamt följa valen, helst parallellt med dem. Oftast är den bästa taktiken att stänga av motorn och vänta ett litet tag.

Valar blir lätt stressade när mer än två båtar förföljer dem, speciellt vikvalarna. Därför är det viktigt att vi inte följer valarna mer än ca 15-20 minuter, speciellt om dem konstant simmar iväg från båten. Om fler båtar börjar närma sig är det viktigt att börja leta efter andra individer.


Fotoögonblick

Valar som befinner sig några meter under ytan kan vara svåra att hitta även om de befinner sig nära båten. Men håll utsikt efter cirklar på ytan. Dessa cirklar är avtryck från stjärtfenan (fluke prints). Om du ser en val vid ytan, fokusera en vallängd eller två från det stället där den senast sågs. Om valen gjorde ett grunt dyk kommer den upp till ytan igen 1-3 vallängder framför där den senast gjorde sitt dyk. Om valen tydligt böjer bakdelen för den ett djupare dyk och du vet att den kommer att vara under ytan några minuter och kan komma till ytan var som helst runt dig.

ANVÄND DINA FOTON FÖR ATT BIDRA TILL FORSKNING OCH BEVARANDE

Om du vill bidra till forskning kan du försöka ta ett 90° foto på valens ryggfena. Om du är nära en knölval kan du sikta på att ta en bild på stjärtfenans undersida som den lyfter upp när valen gör ett djupare dyk. Blåvalar har mönster av fläckar på deras sida och med ryggfenans form kan vi skilja mellan individer. Dessa foton gör att vi kan känna igen individer och hjälpa forskning uppskatta när en val blir sedd igen i viken, på andra plaster och undersöka troligheten för att se individen igen. Detta är viktig information som kan hjälpa bevarande av valar.

2010-03-12 Humpback Whale_LR 00.jpg

2012-04-20 Humpback Whale 01.jpg

IMG_7682.JPG

IMG_7779.JPG